Der er to præster ansat ved Hillerød Kirke.

Præsterne varetager gudstjenester og kirkelige handlinger. Desuden står præsterne til rådighed for samtaler.

Kirkebogsførende sognepræst
Ole Cæsar Jensen

Kannikegade 2
3400 Hillerød

T: 4826 1370
M: ocj@km.dk (Send sikker post her)

Træffes bedst tirsdag - fredag kl.11-12. Torsdag også kl. 16-18.

Fast fridag mandag.

 

 

Sognepræst og sognemedhjælper
Jacob Winther

Frederiksværksgade 39B
3400 Hillerød

T: 2196 9756
M: jw@km.dk (Send sikker post her)

Træffes bedst onsdag - fredag kl. 10-12

Fast fridag mandag.