’At føle sig hjemme i kirken’ er vigtigt, hvis kirken skal være et sted, der betyder noget. Man kan komme til at føle sig hjemme i kirken på mange måder, - men ønsket med livsgrupperne er, at give et tilbud, der kan hjælpe flere til at føle sig hjemme i Hillerød Kirke.

I venstre menu præsenteres de grupper som pt. er i gang ved Hillerød Kirke. Se om én af dem passer til dig.

LivsgruppeudvalgetEn livsgruppe er en mindre gruppe, hvor man er sammen om en aktivitet, og hvor der er rum for samtale deltagerne imellem. Livsgrupperne sigter på at knytte mennesker sammen i mindre fællesskaber.  

Vil du med i en gruppe eller har en idé til en gruppeaktivitet - men ved ikke helt hvordan du kommer igang, så skriv eller ring til præst, Jacob Winther jw@km.dk; 21969756. Sammen med præsterne varetager livsgruppeudvalget (se billedet) grupperne og hjælper til liv og vækst i grupperne.

Alle livsgrupper har en aktivitet, som samler deltagerne. Det kunne være at gå en tur sammen. En gruppe, som har kørt et stykke tid, samlede man sig om at spille brætspil. Nogle af grupperne vil have bibelstudie som fokus. En anden at studere en bog – f.eks. nogle af Kierkegaards skrifter.

Et andet aspekt ved livsgrupperne, er at de har det åndelige aspekt med. Vi har sagt at livsgruppernes mål er at ’hjælpe mennesker nærmere til Kristus’. Det åndelige aspekt kommer med ved at der i én af grupperne bliver bedt Fadervor hver gang. En anden gruppe har studie af Bibelen som sit fokus. En tredje gruppe, som allerede fungerer er ’Kvinder og bøn’, som hjælper dem i gruppen nærmere til Kristus, ved at de taler sammen om deres hverdag – og derefter beder til Gud om at han vil hjælpe dem, med de udfordringer de står med.

Vil du vide mere om livsgrupperne, så kontakt én af præsterne