En livsgruppe er et tilbud om at komme med i en mindre gruppe, hvor man er sammen om en aktivitet og hvor der er rum for samtale mellem deltagerne. Livsgrupperne sigter på at knytte mennesker til mindre fællesskaber. I samtalerne om hvad livsgrupperne skulle være, var en vigtig sætning: ’At føle sig hjemme’. Man kan komme til at føle sig hjemme i kirken på mange måder, - men ønsket med livsgrupperne er, at give et tilbud, der kan hjælpe flere til at føle sig hjemme i Hillerød Kirke.

I venstre menu præsenteres de grupper som pt. er i gang ved Hillerød Kirke. Se om én af dem passer til dig.

Vil du med i en gruppe - men ved ikke helt hvordan, så skriv en mail med navn, mail og telefonnummer til jw@km.dk

Alle livsgrupper har en aktivitet, som samler deltagerne. Det kunne være at gå en tur sammen. En gruppe, som har kørt et stykke tid, samlede man sig om at spille brætspil. Nogle af grupperne vil have bibelstudie som fokus. En anden at studere en bog – f.eks. nogle af Kierkegaards skrifter.

Et andet aspekt ved livsgrupperne, er at de har det åndelige aspekt med. Vi har sagt at livsgruppernes mål er at ’hjælpe mennesker nærmere til Kristus’. Det kan man gøre ved at der måske bliver bedt Fadervor ved en af grupperne. En anden gruppe har måske studie af Bibelen som sit fokus. En tredje gruppe, som allerede fungerer er ’Kvinder og bøn’, som hjælpe dem i gruppen nærmere til Kristus, ved at de taler sammen om deres hverdag – og derefter beder til Gud om at han vil hjælpe dem, med de udfordringer de står med.

Vil du vide mere om livsgrupperne, så kontakt én af præsterne