Menighedsrådet bestyrer kirken og er med til at lægge rammerne for kirkens arbejde.

Menighedsrådets medlemmer er:

1 Margit Bredtoft

2 Helen Eriksen, formand, formand@hillerodkirke.dk

3 Andreas Ingemann

4 Erik Ingerslev, kirkeværge, kirkevaerge@hillerodkirke.dk

5 Christen Jørgensen

6 Jens Lauritsen, kasserer, kasserer@hillerodkirke.dk

7 Ole Neerup

8 Mary Olsen, personalekontakt, kontaktperson@hillerodkirke.dk

Samt kirkens to præster:

9 Ole Cæsar Jensen

10 Jacob Winther