Konfirmandundervisningen foregår på 7. klassetrin og finder sted i Hillerød kirke forestået af kirkens præster.

I maj/juni måned, det år barnet går i 6. klasse, afholdes normalt konfirmandindskrivning for det følgende skoleårs konfirmandundervisning i Hillerød sogn. Selve tilmeldingen foregår digitalt, men en obligatorisk del af indskrivningen er orientering om forløbet omkring konfirmation og det personlige møde med (en af) præsterne. Mød derfor op til konfirmandindskrivningen! Datoerne kan ses i kolonnen til højre.

Konfirmanderne forudsættes at have bopæl i Hillerød Sogn, eller at have anden tilknytning til sognet (f.eks har alle elever på Johannesskolen denne tilknytning). De fleste konfirmander kommer fra Frederiksborg Byskole og Johannesskolen. Er man i tvivl om hvilket sogn man bor i, eller om der er særlig tilknytning, kontakt da sognepræsten og spørg.

Efter aftale med Frederiksborg Byskole er der konfirmandundervisning hver torsdag kl. 8.00-10.00. Johannesskolens to klasser har konfirmandundervisning henholdsvis tirsdag og onsdag. Konfirmandundervisningen begynder enten sidst i august eller først i september måned, og forløber i de næste 8-9 måneder - kun afbrudt af skolens normale ferier.

Konfirmation afholdes altid Store Bededag (Byskolens konfirmander) og to konfirmationer Kristi Himmelfartsdag kl 9.00 og 11.00 (Johannesskolens konfirmander). Der er i begrænset omfang valgfrihed mellem de to konfirmationsdage.

Du skal tilmelde dit barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation med NemID. Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen. Du kan tilmelde dit barn mellem 1. april og 30. september året før konfirmationen. Hvis du ønsker at tilmelde dit barn senere, eller har brug for hjælp, så kontakt én af præsterne. Uvist af hvilken grund er det gjort valgfrit at opgive forældretelefonnummer ved digitalt tilmelding. Det er VIGTIGT AT I OPGIVER TELEFONNUMMER, så vi kan komme i kontakt med jer, hvis der sker noget under konfirmandforberedelsen.