Med jævne mellemrum er der kirkefrokost efter gudstjenesten. 

Konceptet er, at man hver tager en ret med til den fælles buffet.

Det fremgår af gudstjenestelisten, hvilke søndage, der er kirkefrokost.