Frimesse Hillerød Kirke 11 april 2021
 
Alene Kristus er mit håb,
han er mit sikre sejrsråb.
Min hjørnesten og tilflugtsborg,
han er mit værn i frygt og sorg.
Et væld så dybt af kærlighed,
hos ham alene har jeg fred.
Han er min trøst, hvor end jeg går;
her i hans kærlighed jeg står!
Retfærdighed kom til os ned,
skjult i et barn Guds kærlighed.
Han kom og blev som en af os,
ydmyg han tålte hån og trods.
Han døde for at stifte fred
og skænke mig retfærdighed.
Han gav for mig sit blod og kød;
nu har jeg liv i Jesu død.
I graven lå han kold og død,
men selve dødens magt han brød.
Dødsmørket flygted' for Guds søn,
da han betalte syndens løn.
Han vandt min kamp, så jeg er fri
fra frygt og dødens tyranni.
Han rækker mig sin sejrskrans,
ja, han er min, og jeg er hans!
Et liv i frihed han mig gi'r,
loven fordømmer ikke mer'.
Selv døden har ej nogen magt,
Jesus har livet til mig bragt.
Ej Helveds magt, ej verdens ånd
kan rive mig ud af hans hånd.
Indtil jeg kaldes hjem til ham,
får jeg min styrke fra Guds Lam!

Hil dig, Frelser og Forsoner!
Verden dig med torne kroner,
du det ser, jeg har i sinde
rosenkrans om kors at vinde,
giv dertil mig mod og held!

Hvad har dig hos Gud bedrøvet,
og hvad elsked du hos støvet,
at du ville alt opgive
for at holde os i live,
os dig at meddele hel?

Kærligheden, hjertegløden
stærkere var her end døden;
heller giver du end tager,
ene derfor dig behager
korsets død i vores sted.

Ak! nu føler jeg til fulde
hjertets hårdhed, hjertets kulde.
Hvad udsprang af disse fjelde,
navnet værd, til at gengælde,
Frelsermand, din kærlighed?

Dog jeg tror, af dine vunder
væld udsprang til stort vidunder,
mægtigt til hver sten at vælte,
til isbjerge selv at smelte,
til at tvætte hjertet rent.

Derfor beder jeg med tårer:
Led den ind i mine årer,
floden, som kan klipper vælte,
floden, som kan isbjerg smelte,
som kan blodskyld tvætte af!

Du, som har dig selv mig givet,
lad i dig mig elske livet,
så for dig kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dybe sammenhæng!

Skønt jeg må som blomsten visne,
skønt min hånd og barm må isne,
du, jeg tror, kan det så mage,
at jeg døden ej skal smage,
du betalte syndens sold.

Ja, jeg tror på korsets gåde,
gør det, Frelser, af din nåde.
Stå mig bi, når fjenden frister!
Ræk mig hånd, når øjet brister!
Sig: vi går til Paradis!

Arnulf af Louvain før 1250.
N.F.S. Grundtvig 1837.

 
 
Fred være med dig
 
Kom, læg det ned, alt hvad som tynger 

Jeg giver hvile

Kom, lær af mig; ydmyg, sagtmodig

Jeg giver hvile

Bryderne overlod jeg til dig

Fredens ånd tog bolig i mig

 

Jesus, fremfor storhed, du valgte at tjene

Jesus, hvilken gave du valgte at give

Taknemmelighed, du tog mit sted

Sagde: fred være med dig
 

Kom, læg det ned, alt hvad som tynger
Jeg giver hvile
Kom, lær af mig; ydmyg, sagtmodig
Jeg giver hvile

Byrderne overlod jeg til dig
Fredens ånd tog bolig i mig


Jesus, fremfor storhed, du valgte at tjene
Jesus, hvilken gave du valgte at give
Taknemmelighed, du tog mit sted
Sagde: Fred være med dig

Mit hjerte er trygt, mit hjerte er trygt

Jesus, fremfor storhed, du valgte at tjene
Jesus, hvilken gave du valgte at give

Jesus, fremfor storhed, du valgte at tjene
Jesus, hvilken gave du valgte at give
Taknemmelighed, du tog mit sted
Sagde: Fred være med dig


Se, han træder frem

mørke over jord; 

Kristus på vej mod Golgata. 

Lidelsernes mand skænker os sit liv;

nagles til korsets træ.

Kærlighed på et kors:

 Kristus blev ramt for os!

Bar vor skyld og Guds dom. 

Vi står og tilbe'r ved dit kors.
 

Smerterne du bar: 

Ramt af Gud, din far, 

bærer du verdens skyld og skam. 

Evig kærlighed: 

Al ulydighed

hænger på korsets træ.

Kærlighed på et kors: 

Kristus blev ramt for os!

Bar vor skyld og Guds dom. 

Vi står og tilbe'r ved dit kors.

Mørket råder nu; 

jorden åbner sig, 

skælver ved Herrens sidste suk. 

Baner vej til Gud, 

døde vækkes op.

"Sejren er fuldbragt nu!"

Kærlighed på et kors: 

Kristus blev ramt for os!

Bar vor skyld og Guds dom. 

Vi står og tilbe'r ved dit kors.

Mens han hænger der, 

råber han mit navn:

"Jeg bliver straffet – du er fri!”

 Døden knuses helt;

evigt liv i ham!

Sejr ved Kristi blod!

Kærlighed på et kors: 

Søn af Gud – død for os! 

Hvilken pris for vor fred! 

Vi står og tilbe'r ved dit kors.

 

Stuart Townend og Keith Getty. Oversat af Jens Lomborg


Jesus lever, graven brast,
han stod op med guddomsvælde,
trøsten står som klippen fast:
at hans død og blod skal gælde.
Lynet blinker, jorden bæver,
graven brast, og Jesus lever!

 

Jeg har vundet, Jesus vandt;
døden opslugt er til sejer,
Jesus mørkets fyrste bandt,
frihed jeg ved Jesus ejer;
åben har jeg Himlen fundet,
Jesus vandt, og jeg har vundet!

 

Johan Nordahl Brun 1786.


Dig være ære 


Fortvivlet og bedrøvet, blot til stede

Magtesløs, i afmagt står jeg her

Ser du hænger der, kan ikke nå dig

Kom Jesus! Kom vær du mig nær

Jeg ser i dine øjne du er blevet

Et menneske, et liv der måtte dø

Forslået, sønderrevet og fordrevet

Min Jesus, min Herre, min ven

/: Dig være ære, ære, ære

Dig være ære, ære, ære :/

 

Du siger til mig: ”din sjæl frygt ikke mere,

Dødens magt for evigt underlagt.

Til evig tid en krone du skal bære.

På korset det er nu fuldbragt

/: Dig være ære, ære, ære

Dig være ære, ære, ære :/

 

Den fred, du gir’

Den overgår al min forstand

Den kraft, du gir’

Du sejrede, døden du bandt

/: Dig være ære, ære, ære

Dig være ære, ære, ære :/

 

Thomas Wichman