Med jævne mellemrum er der kirkefrokost efter gudstjenesten.

Det fremgår af gudstjenestelisten, hvilke søndage, der er kirkefrokost.