Gruppen samles for at læse i Bibelen og tale sammen

Gruppen er for yngre par

Gruppen er pt. lukket for tilgang

Kontaktperson: Bettina Due Jørgensen: bett_due@hotmail.com