Annette Gamst Høiberg er ansat som kirkemusiker ved Hillerød Kirke.

Annette akkompagnerer kirkens kor og medvirker ved gudstjenester og koncerter som pianist

Annette kan kontaktes på

M: kirkemusiker@hillerodkirke.dk

T: 51 80 44 90