Hillerød Kirke bygger som bekendt nyt sognehus.

Her på siden kan du i billeder og ord følge med i projektet.

Her kommer bl.a. også løbende oplysninger om de forandringer i byggeperioden, der har betydning for brugen af kirken. Hillerød Kirke beklager det ekstra besvær, som desværre altid følger med byggeprojekter.

Info i byggeperioden

Herunder finder du nyheder og informationer om byggeriet af sognehuset

10. november:

​Ny vej til parkeringsplads åben

Der er nu anlagt en ny vej langs Kræftens Bekæmpelse op til parkeringspladsen ved kirkegården. Denne vej skal fremover benyttes. Også gerne af gående. Kørepladerne på den gamle vej er meget glatte i vådt vejr og det anbefales at de ikke bruges. Der er en smal passage nær skurvognene som også kan bruges.

9. september:

Ingen parkering ved kirken - vejen lukkes mens ny vej bygges

I perioden fra 9. september til 7. november er vejen forbi kirken til kapellet og parkeringspladsen til kirkegården lukket. Dette sker imens der omlægges fjernvarmerør og bygges en ny vej langs kræftens bekæmpelse. Byggeudvalg, arkitekter og entreprenører har nøje overvejet mulighederne og har fundet at denne løsning, trods besværligheder for mange, er den mest skånsomme løsning i forbindelse med anlæggelsen af den ny vej.