Onsdag d. 3. november 2021, Kl. 14:00 til kl. 16:00

Sognepræst Morten Munch, Værløse, fortæller om et af de berømteste religiøse

billeder i verden, nemlig ‘Den fortabte søns hjemkomst’ af Rembrandt. Billedet

skildrer med stor indlevelse og sjælden styrke de tre hovedpersoner i Jesu

lignelse: Faderen, den yngste søn og den ældste søn. Billedet har ud over sin

åbenlyse kunstneriske betydning også haft stor åndelig betydning for mange

mennesker.

Onsdagsåbent - Rembrandts berømte billede i St. Petersborg
Medvirkende
Sognepræst Morten Munch, Værløse
Sted Hillerød Kirke
Pris
20,- kr