Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Krav om brug af mundbind

Krav om brug af mundbind
Udgivet fre d. 30. okt 2020, kl. 14:22
Aktuelt

Sundhedsmyndighederne har indført krav om brug af mundbind når man deltager i kirkens aktiviteter.

Her er hvad kirkeministeriet har udsendt sent onsdag:

Folkekirkens og andre trossamfunds aktiviteter skal også overholde de gældende krav om brug af mundbind i lokaler med offentlig adgang, jf. Bekendtgørelse om krav om brug af mundbind m.v. på serveringssteder, i detailhandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, idræts- og foreningsfaciliteter og på uddannelsesinstitutioner i forbindelse med covid-19. Det betyder, at ansatte, frivillige, deltagere og besøgende på 12 år og derover skal bruge mundbind eller visir, når de deltager i bøn, gudstjeneste og religiøse handlinger og øvrige menighedsaktiviteter i folkekirken og andre trossamfund.

Det betyder, at ansatte, frivillig, deltagere og besøgende skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de går ind og ud af lokale, samt når de bevæger sig rundt i lokalet.

Kravet omfatter derimod ikke deltagere og besøgende, der sidder ned/knæler under aktiviteten, og heller ikke forkyndere og medvirkende under udøvelse af ceremonier m.v. Kravet omfatter tilsvarende ikke foredragsholdere og andre optrædende under menighedsaktiviteter m.v.

Der må alene tillades adgang for deltagere og besøgende, der overholder kravet om at bære mundbind eller visir, dog jf. undtagelserne. Ansatte og frivillige m.m. kan bortvise besøgende, brugere og tilskuere, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir. Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir, og om mulighed for bortvisning ved manglende efterkommelse af kravet.

 

Det korte og det lange er:

  • Tag mundbind med. Brug det når du bevæger dig i kirkens rum. Dvs når du går ind/ud.
  • Mundbindet kan fjernes når du er på din plads.
  • Der er ikke krav om brug af mundbind til, fra og under nadveren.
  • Anvisningerne gælder gudstjenester og frivillige aktiviteter i kirken og menighedslokaler. Også konfirmander skal bære mundbind, når de ikke sidder ned.
  • Børn under 12 år, ansatte og frivillige der medvirker ved gudstjeneste og menighedsaktiviteter er undtaget
  • Ligeledes gælder, at alle aktive deltagere ved nadver, dåb, bryllup og begravelse er fritaget fra at bære mundbind. 

I Hillerød Kirke betyder det, at præsterne og de ansatte er fritaget for at bære mundbind/visir under relevante funktioner.

Lægmandslæserne, kor og børnekirkeledere m. fl. er også fritaget for at bruge mundbind når de udøver deres funktioner.

På grund af begrænsningen i udendørs forsamling, må vi også aflyse kirkekaffe indtil vi får fundet en model der kan fungere.

Vigtigst er det at holde afstand, spritte af og begrænse fysisk kontakt.