Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Baggrund for Israelsmøder

’Israelmøder i Hillerød' er et åbent fællesskab af kristne, der føler sig forpligtet på en positiv holdning til det jødiske folk og Israel.

Frelsen kommer fra jøderne
Jesus selv gjorde opmærksom på, at 'frelsen kommer fra jøderne' - altså det forhold, at Gud har udvalgt sig et folk på denne jord som sin tjener, hvorigennem velsignelse skulle udgå til hele verden.

Jesus Kristus
Gennem det jødiske folk har Gud først og fremmest givet hele verden en frelser, Jesus Kristus.

Bibelen
Vi har også fået Bibelen herfra . Både Det gamle Testamente og Det nye Testamente er jødiske skrifter. Og de første kristne var jøder.

Det profetiske
Vi tror også, at det profetiske budskab, som vi møder det i både Gammel og Ny Testamente, udfoldes i fremtiden i og gennem dette folk. Som kristne af hedningerod står vi altså i gæld til Israel.

Er de bedre end andre?
Det betyder ikke, at Gud elsker dette folk mere end andre folkeslag eller at det jødiske folk og Israel er bedre end andre folk. Ingen andre folk er vel blevet tugtet og revset for sine synder og onde gerninger, som dette folk. Gud kalder det ofte 'et genstridigt folk'. Det kan med rette hævdes, at det forhold, at de er Guds udvalgte folk, har påført dem et særligt ansvar og dermed også store lidelser.

Kirken har ikke overtaget Israels plads
Vi tror ikke, at kirken har overtaget Israels rolle i frelseshistorien. Kirken har sin store og vigtige rolle: at forkynde evangeliet for hele verden! Det skal den gøre i en periode, hvor jøderne så at sige er 'taget til side' - det har foreløbig varet i ca. 2000 år. Ny Testamente lægger ikke skjul på, at de fleste jøder på Jesu tid ikke tog imod ham som deres frelser (Messias). Der tales om en 'forhærdelse' som Gud (!) har lagt over dem - men ikke for altid. En dag vil de anerkende Jesus som deres Messias! Det vil betyde stor forandring i det jødiske sind - i jødernes land - ja, for hele verden!

Messianske jøder = jøder der tror at Jesus er Messias
Jøder i Israel og mange andre steder i verden kommer i disse år på forskellig måde til tro på, at Jesus Kristus også er deres Messias. (Kristus og Messias = den salvede). Nu findes der messianske menigheder i Israel - endnu er de i stort mindretal og bekæmpes af den ortodokse jødedom. Alligevel er de et forårstegn på det, som Jesus engang sagde: Fra nu af skal I ikke se mig, før I siger: Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn' (Matt.23,39) - Det siger flere og flere jøder i dag. De byder Messias velkommen som Herre og Frelser i deres liv! Forkynder de også dermed, at Herrens genkomst er nær?

Kirken har mange synder i forholdet til jøderne
Israel har sin rolle at spille - også selv om mange kristne desværre ikke har øje for det og ofte optræder som Israels fjender. Kirken har i sin 2000-årige historie et kæmpe synderegister overfor jøderne. Desværre er der mange steder i verden et voksende had imod jøderne. Det vil vi gerne modarbejde.

Israels venner og forbedere
Vi vil gerne være venner af det jødiske folk og Israel. Paulus siger i Romerbrevet, at 'de er elskede (af Gud) for fædrenes skyld'. Gud har altså ikke forskudt dem! Så bør vi heller ikke gøre det!*
Vi bør - som kristne - bede for dem!

Kan Gud gennemføre det, som han har lovet Israel i Skrifterne?
Dybest set handler det om Guds egen ære! Om Gud er til at stole på! Vi har - foreløbig - ikke grund til andet!

*det betyder ikke, at alt, hvad staten Israel gør, er i orden. Vi er jo heller ikke altid enig med fx den danske regerings handling. Derfor hader vi ikke danskere. Men kritiserer og debatterer - og uret skal dømmes ved domstolene. Sådan fungerer et demokrati. Det går vi ind for både i Danmark og Israel.

NB. Bliv yderligere orienteret på fx. www.ordetogisrael.dk